Gwarancja na śledzie SPIG i SPIG UL

Gwarancja na śledzie SPIG i SPIG UL

SPIG i SPIG UL  – wysoka jakość wykonania, zaawansowane materiały i konstrukcja sprawiają, że jesteśmy pewni wytrzymałości naszych śledzi.

Jeżeli w trakcie normalnego użytkowania je uszkodzisz – damy Ci nowe.

Warunki gwarancji:
• gwarancją objęte są tylko śledzie zakupione przez sklep internetowy www.lesovik.eu;
• wymianie podlegają śledzie uszkodzone podczas normalnego użytkowania właściwego dla tego typu produktów, czyli rozbijanie namiotów, tarpów i podobnego sprzętu turystycznego;
• gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powłoki, farby, zerwania sznurka czy przywieszki oraz uszkodzeń wynikających z użytkowania innego niż dedykowane  oraz ze względu na nieprawidłowe przechowywanie (mokre / brudne / w szkodliwym środowisku);
• poprzez uszkodzenie rozumie się wygięcie, złamanie lub uszkodzone w inny sposób, który wyklucza dalsze normalne użytkowanie śledzi. W myśl tej zasady uszkodzeniem kwalifikującym do wymiany nie jest nieznaczne wygięcie, które nie umniejsza funkcjonalności produktu;
• jeden nabywca może dokonać maksymalnie 5 wymian śledzia maksymalnie w przeciągu dwóch lat od zakupu;

Proces wymiany śledzia:
• osoba zainteresowana wymianą uszkodzonego śledzia w pierwszej kolejności powinna przesłać mailowo zgłoszenie uszkodzenia na adres kontakt@lesovik.eu;
• zgłoszenie musi zawierać adres zwrotny, opis uszkodzenia, okoliczności uszkodzenia oraz dokumentację zdjęciową – 2-3 zdjęcia obrazujące w szczegółach uszkodzenie;
• po akceptacji zgłoszenia na adres podany przez zgłaszającego wysyłane są sprawne śledzie;
• koszty przesyłki pokrywa zgłaszający;
• firma Lesovik zastrzega sobie prawo do żądania odesłania reklamowanych śledzi celem zbadania i weryfikacji uszkodzenia;

Prosimy o wydrukowanie tej strony i zachowanie kopii treści naszej gwarancji.